Zatrudnienie dziennikarzy w redakcjach mediów cyfrowych wzrosło o 82% w latach 2008-2018, ale liczba miejsc pracy w mediach drukowanych spadła o około połowę.

Amerykańskie redakcje zmieniają się w ostatnich latach bardzo mocno. Fuzje, zamknięcia i zwolnienia dziennikarzy wpłynęły na organizację pracy w tej branży – zwłaszcza na gazety – a trendy te kształtują krajobraz mediów w całym kraju. Oto dziewięć faktów na temat stanu zatrudnienia w branży medialnej w Stanach Zjednoczonych.

Duże spadki zatrudnienia

Zatrudnienie dziennikarzy w newsroomach w USA spadło o 25% w ciągu ostatniej dekady. W 2008 r. około 114 tys. pracowników redakcji – reporterów, redaktorów, fotografów i kamerzystów – pracowało w sumie w pięciu branżach produkujących wiadomości: prasie, radiu, telewizji, telewizjach kablowych i „innych usługach informacyjnych” (najlepiej pasujących do wydawnictw cyfrowych). Do 2018 r. liczba ta spadła do około 86 tys., co stanowi stratę około 28 tys. miejsc pracy.

dziennikarze

Największy spadek zatrudnienia dziennikarzy miał miejsce w gazetach (wydania drukowane). Liczba pracowników gazet spadła o prawie połowę w latach 2008-2018, z około 71 tys. pracowników do 38 tys.

Tylko cyfrowy sektor wiadomości odnotował znaczny wzrost liczby miejsc pracy w tym okresie. Liczba dziennikarzy w redakcjach on-line wzrosła o 82% w latach 2008-2018, z około 7,4 tys. pracowników do około 13,5 tys.

Wzrost ten jednak nie był w stanie zrekompensować utraty około 33 tys. miejsc pracy w prasie. W 2008 r. dziennikarze papierowi stanowili około sześć na dziesięć pracowników redakcji (62%). Do 2018 r. stanowiły mniej niż połowę (44%). Zwolnienia dziennikarzy w ostatnich latach uderzyły mocno w amerykańskie gazety. Mniej więcej jedna czwarta amerykańskich gazet o średnim nakładzie niedzielnym wynoszącym 50 tys. lub więcej (27%) doświadczyła zwolnień.

Kolejne rundy zwolnień

dziennikarze

Niektóre gazety doświadczyły więcej niż jednej rundy zwolnień w tym samym roku, szczególnie w 2018 r. Spośród dzienników, które odnotowały zwolnienia w 2018 r., około jedna trzecia (31%) przeszła więcej niż jedną taką rundę. Dla porównania w 2017 r. 17% gazet, które doświadczyły zwolnień, przeżywało kilka fal zwolnień.

Gazety średniej wielkości – te o średnim nakładzie od 100 do 250 tys. – były bardziej narażone na zwolnienia. Udział zwolnień w gazetach ze średniego rynku nieznacznie wzrósł między 2017 a 2018 r., podczas gdy zmniejszył się zarówno w przypadku papierów o niskim, jak i o wysokim nakładzie.

Jeden na pięciu pracowników redakcji mieszka w Nowym Jorku, Los Angeles lub Waszyngtonie. Finansowe, rozrywkowe i polityczne stolice Stanów Zjednoczonych są domem dla nieproporcjonalnie dużej części pracowników mediów.

Nowy Jork stolicą mediów

Nowy Jork, znany od wielu lat jako stolica mediów na świecie, ma największy udział wśród wszystkich pracowników redakcji. To ponad dwukrotnie więcej niż w dzielnicach metropolitalnych w Los Angeles i Waszyngtonie, z których każdy jest domem dla 5% pracowników krajowych mediów. Chociaż w tych trzech miastach mieszka nieproporcjonalny odsetek dziennikarzy, nie wydaje się, aby trend ten był rosnący. Według danych Census Bureau w latach 2005-2009 mniej więcej taki sam odsetek pracowników redakcji (20%) mieszkał w tych trzech obszarach.

Zatrudnienie w internetowych serwisach informacyjnych koncentruje się szczególnie na północnym wschodzie. Około czterech na dziesięciu pracowników redakcji, którzy zajmują się publikacjami internetowymi, mieszka na północnym wschodzie (41%). Kolejne 28% mieszka na Zachodzie.

Zróżnicowanie demograficzne

Pracownicy mediów są mniej zróżnicowani demograficznie niż ogół pracowników w USA. Dziennikarze częściej są białymi mężczyznami niż ogół pracowników w kraju. Około trzy czwarte (76%) pracowników redakcji to osoby nie będące latynosami. Dotyczy to łącznie 64% amerykańskich pracowników ze wszystkich zawodów i branż.

Około sześciu na dziesięciu pracowników redakcji (61%) to mężczyźni, w porównaniu z 53% wszystkich pracowników. Łącząc rasę, pochodzenie etniczne i płeć, prawie połowa (47%) pracowników redakcji to biali mężczyźni, w porównaniu z około jedną trzecią (34%) pracowników ogółem.Młodsi pracownicy redakcji wykazują większą różnorodność rasową, etniczną i płciową niż ich starsi koledzy.

Wykształcenie dziennikarzy

Około czterech na dziesięciu (38%) dziennikarzy w wieku od 18 do 29 lat to biali mężczyźni w porównaniu z 46% osób w wieku od 30 do 49 lat i 56% osób w wieku 50 lat i starszych. Jednak w każdej z tych grup wiekowych pracownicy newsroomów są nadal mniej zróżnicowani niż pracownicy ogółem.

Dziennikarze w USA są ponad dwa razy częściej niż inni pracownicy amerykańscy absolwentami szkół wyższych. Prawie ośmiu na dziesięciu pracowników redakcji (79%) ma wykształcenie wyższe, a około czterech na dziesięć (37%) wszystkich pracowników w USA ukończyło college.

Około trzy czwarte (77%) pracowników mediów z wykształceniem wyższym ma wykształcenie wyższe artystyczne i humanistyczne, co stanowi ponad trzykrotny udział wśród wszystkich pracowników z wyższym wykształceniem w USA (23%).

Trzech na dziesięciu pracowników mediów w USA z wykształceniem wyższym ma wykształcenie dziennikarskie, co czyni ten kierunek najpopularniejszym wśród tej grupy pracowników. Inne popularne kierunki to komunikacja (13%), język angielski i literatura (11%) oraz środki masowego przekazu (7%). Około 23% dziennikarzy z dyplomem ukończenia college’u specjalizowało się w czymś innym niż sztuka i nauki humanistyczne.