Poszkodowany w wypadku drogowym – jakie ma prawa? Czy może ubiegać się o odszkodowanie?

Odszkodowanie za wypadek drogowy

Osoby poszkodowane w wypadkach często zadają sobie pytanie, jakie prawa przysługują im w związku z wypadkiem? Są to m.in.:

– Odszkodowanie – przeznaczone na pokrycie szkód i utraconych korzyści w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

-rekompensata – wynagrodzenie dla osoby poszkodowanej za ból i cierpienie związane z nieszczęśliwym wypadkiem.

-renta – zadośćuczynienie mające na celu poprawę sytuacji materialnej poszkodowanego, jeżeli częściowo lub całkowicie utracił on zdolność do pracy.

Czy poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie?

Do odszkodowania za wypadki drogowe mają prawo osoby poszkodowane w wypadku. Przywilej taki przysługuje także sprawcy zdarzenia – odszkodowanie po wypadku wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, u którego sprawca wykupił ubezpieczenie OC.

Aby rozpocząć tzw. procedurę odszkodowawczą, składamy stosowny wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub do funduszu gwarancyjnego, czyli placówki umożliwiającej poszkodowanym uzyskanie świadczeń takich, jak:

  1. Renta wyrównawcza.
  2. Renta inwalidzka i utracony dochód.
  3. Zwrot wydatków związanych z koniecznością przekwalifikowania zawodowego.
  4. Odszkodowanie za utracone dochody.
  5. Odszkodowanie za wyrządzoną szkodę na pokrycie wydatków związanych z zakupem leków i leczeniem, rehabilitacją, hospitalizacją, czy dojazdem do szpitala.

Odszkodowania za wypadki drogowe:

Ofiara wypadku musi opisać nie tylko zdarzenie, ale także jego wpływ na życie i zdrowie. Skutkiem zderzenia mogą być zarówno straty materialne, jak i poważne problemy zdrowotne, jednak nawet najmniejszych dolegliwości – takich jak np. ból pleców po wypadku samochodowym, nie należy lekceważyć. Rekompensata może pokryć koszty rehabilitacji, aby tak się stało we wniosku, opisujemy przebieg leczenia i rokowanie na przyszłość. W dokumencie musimy wskazać wymaganą kwotę. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy złożyć pozew możemy skontaktować się z prawnikiem. Doświadczony prawnik zbierze niezbędne dowody i wynegocjuje najwyższe możliwe odszkodowanie. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawdopodobnie zaowocuje wyższym odszkodowaniem, niż gdybyśmy zrobili to sami.

O odszkodowanie można również wystąpić, gdy ból związany z wypadkiem minie. Wówczas nie jest również problemem uzyskanie pieniędzy z ubezpieczenia wypadkowego od firmy ubezpieczeniowej.

Jak szybko można otrzymać odszkodowanie po wypadku drogowym?

To, jak długo czeka się na odszkodowanie po wypadku drogowym, zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Nie ma znaczenia, czy dochodzisz odszkodowania po wypadku samochodowym jako pasażer, czy poszkodowany w innym pojeździe – osobom, które jechały ze sprawcą zdarzenia, także przysługuje rekompensata. W normalnej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca pieniądze w ciągu 30 dni od zgłoszenia wypadku, chociaż w pewnych sytuacjach ten okres może jednak się wydłużyć – o ile ubezpieczyciel znajduje na to uzasadnienie.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz